Evergreen Development

Natuurlijk Ontwikkelen

Ambitie

Groenwordend. Groenblijvend.

EVERGREEN. Bomen die groen blijven door de seizoenen heen. Zo zien wij onze projecten. Op elke plek, in elk seizoen, contact met de natuur weer voelen; ook in de gebouwde en stedelijke omgeving.

Purpose

EVERGREEN draagt bij aan het verduurzamen en vergroenen van de gebouwde omgeving. We brengen natuur naar de stad. We brengen mensen weer in contact met de natuur en dragen ons steentje bij aan het behoud van een mooie wereld voor de toekomstige generatie.

Missie

Met meer dan 25 jaar ervaring in duurzaam architectonisch ontwerp in onze zak, verleggen we onze grens. Niet zeggen, maar doen. We grijpen onze kans om zelf kaders te stellen. Zelf de touwtjes in handen te hebben over de prioriteiten binnen een bouwproject. No Greenwashing, just Greenbuilding. Voor nu en voor de toekomst. EVERGREEN.

Visie

Houtbouw is dé toekomstbestendige oplossing voor het verduurzamen van de bouwsector. Voor elke meter die wij bouwen, investeren we in de aanleg en het duurzaam beheer van bos in Scandinavië. We sluiten onze kringloop. Dát is circulair ontwikkelen.

0
Appartementen
0
Woningen
0
Tiny Houses
0 ha
Toekomstig bos

Portfolio

Onze Projecten

Van Tiny Houses, tot appartementengebouwen tot een woonwijk. EVERGREEN werkt op diverse schalen aan duurzaam en circulair ontwikkelen.

Mooijburg Waterzicht
Woodone
Mooijburg Parkzicht

Circulair Ontwikkelen

Bos. Bouw. Bos.

We bouwen zoveel mogelijk met hout. Hout uit duurzaam beheerde bossen, zodat behoud ervan is gewaarborgd. Om niet alleen ons eigen verbruik te compenseren, maar ook een bijdrage te leveren aan deze kringloop, investeren wij in nieuw duurzaam bos in Scandinavië.

We zien het ook als onze taak om het verhaal over hout te vertellen. De logica en het gedachtegoed te laten zien. Hoe kan dat beter, dan zelf woord bij daad te voegen en de cirkel inzichtelijk te maken.

evergreen-bomen-en-bouwen

Biobased materialen

Gezonde en hernieuwbare grondstoffen

Houtbouw

Klaar voor de toekomst

Participatie

Medeopdrachtgevers

MedeOpdrachtgeverschap is een vorm tussen CPO en traditioneel ontwikkelen in. De toekomstige kopers zitten vanaf het Schetsontwerp aan tafel en kunnen invloed uitoefenen op allerlei aspecten van het Ontwerp. 

Een manier om bewoners hun eigen stempel op het gebouw te laten zetten, terwijl ze worden ontzorgd over financiering in het voortraject.